Palaver 2018

Naast het reglement gelden de volgende praktische aanvullingen en detailleringen om de race voor iedereen tot een succes te maken. Hieronder staan de zaken die tijdens het palaver besproken worden.

Locatie en tijd van het palaver

Datum 7 april 2018
Locatie Het podium in de feesttent op de Ossenmarkt, Weesp (bij Eeterij “de Schalkse”)
Tijden 10:45 Dames sloepen, Dames Gigs  & drakenboten
13:15 Heren Gigs & Heren sloepen 

Logistiek na de wedstrijd

Damesrace

Na de finish van de damesrace de boten zoveel mogelijk weer terug in de Kom van Weesp (de startlocatie) afmeren. Regionale boten die geen herenrace roeien kunnen afmeren aan de VVV-steiger. De damesboten die direct uitgekraand moeten worden verzamelen zich in de Kom van Weesp zo ver mogelijk achterin (bij de Roskambrug). Tussen 13:00 en 13:30 zullen de bruggen onder begeleiding van de organisatie draaien om de sloepen door te laten die willen uitkranen. Daarna draaien de bruggen vanaf 15:00 weer op het gewone schema.
(zie verder de instructie voor het uitkranen)

Herenrace

Na de finish van de herenrace de boten doorvaren naar de Kom van Weesp (de startlocatie). Regionale boten die niet hoeven te kranen kunnen aanmeren aan de VVV-steiger. Tussen 15:00 en 17:00 zullen de bruggen onder leiding van de organisatie draaien om de sloepen door te laten naar de kraanlocatie. Zorg dat je op tijd aanwezig bent.
(zie verder de instructies voor het uitkranen)

 

Warm roeien

Na het palaver kunnen de damesteams zich vrij naar keuze warmroeien op de Vecht.

De herenteams kunnen na het palaver warmroeien ter hoogte van de spoorbrug richting Muiden en dus niet voor Schalkse (richting de feesttent en molens). Dit deel van de Vecht maakt onderdeel uit van het wedstrijdparcours en hier kunnen op dat moment dus nog boten van de damesrace finishen.

Invaren in de Kom

Het invaren in de Kom van Weesp en het wachten op de start kan direct na het palaver en/of warmroeien gebeuren. Voor alle boten geldt: Probeer zoveel mogelijk op startvolgorde te gaan liggen, hoge nummers achter lagere nummers zodat de lage nummers eerder kunnen starten. In de Kom vaart een boot van de wedstrijdleiding die aanwijzingen geeft.

Eén minuut voor de start sluit de invaart naar de Kom. Boten die dan nog niet binnen zijn moeten op de Vecht wachten op aanwijzing van de wedstrijdleiding, welke aanwezig is in een boot voor de ingang van de Kom.

Starten

De startlijn is in de Kom ter hoogte van de kaapstaanders op de Sluis. De starter (speaker) geeft aan van waaraf de boten snelheid kunnen maken. De starttijd wordt opgenomen bij de het invaren van de sluis. De sloepen starten zo snel mogelijk achter elkaar met maximaal één minuut tussenpoos (we streven naar 30 seconden!). Hoe sneller je klaar ligt hoe eerder je start en hoe dichter je bij je voorganger bent.

De doorvaart uit de Kom naar de Vecht is smal! Sommige boten kunnen blijven roeien, maar sommige ook niet. Let in ieder geval goed op (ook op de eigen vlag bij de doorvaart onder de sluisbrug; test dit eventueel voor de start tijdens het invaren van de Kom). Aan het einde van de uitvaart net voorbij de brug ligt een boot van de wedstrijdleiding. De stuurman van de sloep houdt deze goed in de gaten met betrekking tot aanwijzingen over bijv. ander verkeer op de Vecht. Dan gaat het parcours stuurboord uit de Vecht op (zuidoostelijke richting) als eerste onder de witte dubbele ophaalbrug naast de feesttent (Lange Vechtbrug) door.

NB: Varen met een vlag vinden we leuk maar is niet verplicht.

De race

Op de Vecht op zowel de heen- als terugvaart is het toegestaan om de ‘ideale lijn’ te varen. Deze ideale lijn dient binnen de betonning van de Vecht te blijven. Deze boeien zijn groen en voeren allen het getal 9 (dat is niet het boeinummer, maar de maximum snelheid!). Het is nooit toegestaan om tussen de betonning en de arken te varen. Let op dus: De straf per verkeerd geronde boei is minimaal 3 watt.

De heenvaart – groene vaargeul boeien

Deze moeten allemaal aan STUURBOORD gehouden worden op de heenvaart. Let hier ook op tegenliggers.

Tegemoetkomend en passerend verkeer

Bij tegemoetkomend verkeer moeten beide boten stuurboord-wal houden; houdt elkaar dus aan bakboord. In geval van inhalen dienen de betrokken boten er alles aan te doen om elkaar niet te hinderen, maar een ideale lijn blijven varen mag wel! Let op: We hebben geen richtlijnen over aan welke zijde (BB of SB) sloepen elkaar moeten passeren.

NB. Op de heenvaart moet bij onoverzichtelijke ‘bakboord bochten’ verplicht ruimte voor een sloep tussen de wal en de sloep (aan de bakboordzijde dus) worden gehouden. Gebruik goed stuurmanschap! Waar nodig liggen gele wedstrijd-boeien in de Vecht die altijd aan bakboord gehouden moeten worden.

Doorvaart Vechtbrug onder N236 ter hoogte van Uitermeer

Deze brug is afgelopen jaar vernieuwd en heeft tijdens de wedstrijd twee doorvaarbare delen van ongeveer 8 meter breed. Zowel op de heen- als de retourvaart moet door de opening aan stuurboordzijde van de doorvaart onder het beweegbare deel van de brug gevaren worden. Voor de stuurlui is het hier goed opletten omdat ook restanten van het remmingwerk van de oude brug nog aanwezig kunnen zijn. Ook is er tijdens de race gewoon recreatievaart actief op de Vecht!

Het op de verkeerde manier kiezen van het doorvaarbare delen levert een gevaarlijke situatie op en leidt tot een tot diskwalificatie of tijdsstraf. Dit ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. Bij de brug ligt een controleboot van de organisatie.

Het keerpunt bij Hinderdam

Op de heenweg ligt op de aanvaarroute naar Hinderdam in de Vecht een gele boei. Deze moet aan bakboord gehouden worden inclusief de uitslag van de riemen. Dus niet met de riemen over deze boei.

Het is heel belangrijk dat dit nauwkeurig opgevolgd wordt. De situatie daar is door een bocht in een smal deel van de de Vecht heel onoverzichtelijk en kan tot heftige aanvaringen tussen heen en terugvarende sloepen leiden.

De volgende boei markeert de invaart naar het zogeheten Ballastgat. Deze boei moet aan stuurboord gehouden worden. De route gaat dan tussen de tussen de palen door (breedte ong. 10 meter, doorroeien kan!) het Ballastgat in. In het Ballastgat ligt ook een boei, deze dient bakboord gehouden/gerond te worden. Vervolgens is het richting de uitgang van het Ballastgat ook weer tussen palen door (breedte ong. 4 meter, riemen laten lopen!) de Vecht weer op.

Bij het opvaren van de Vecht moet deze eerst recht over gestoken worden. Hier ligt een gele wedstrijdboei die bakboord gehouden/gerond dient te worden. De wedstrijdleiding is hier ook op het water aanwezig om te controleren. De stuurlui moeten hier opletten op zowel verkeer (ook van stuurboord) als instructies van de wedstrijdleiding. De Vecht wordt hier recht overgestoken om het verkeer van beide zijden zo min mogelijk te hinderen.

Na het ronden van deze boei wordt stuurboord wal gehouden en worden alle wedstrijdboeien (twee stuks) aan bakboord gehouden/gepasseerd. De tweede boei is de bij invaart van het Ballastgat. Let op dat hier het eventueel tegemoetkomende verkeer naar de invaart van het Ballastgat niet gehinderd wordt. Denk hierbij aan de regels voor tegemoetkomend verkeer: stuurboord wal houden. Dan volgt nog de eerder genoemde boei die aan bakboord gehouden/gepasseerd moet worden – het smalle stuk van de Vecht in een onoverzichtelijk bocht; Geen riemen over deze boei. Na het passeren van deze boeien mag weer de ideale lijn over de Vecht gekozen worden en is de Vechtbrug over de N236 (voor doorvaartregels zie boven) weer zichtbaar. 

De terugvaart – groene vaargeul boeien

Na het passeren van de brug over de N236, begint de terugvaart over de Vecht. Daar zijn tot aan de finish geen wedstrijdboeien meer. Wel de goene betonning van de Vecht. Deze moeten allemaal aan bakboord gehouden worden tijdens de terugvaart. Let hier ook weer op tegenliggers.

Finish

De finish is ter hoogte van Eeterij de Schalkse bij de feesttent en het finishschip. De finishende boten worden met een geluidssignaal afgeblazen en/of door de speaker afgemeld.

Na de finish

Na de finish moeten de deelnemers direct doorvaren onder de Lange Vechtbrug door en afmeren in de Kom van Weesp om ruimte te maken voor de andere finishende boten.

Wij willen dat iedereen zo snel mogelijk uitkraant. Dan kan iedereen ook weer op tijd terug zijn voor de prijsuitreikingen en de festiviteiten in de feesttent en wordt de wachttijd bij de kranen beperkt gehouden.

Na het finishen van de laatste boot mogen de sloepen die hun ligplaats aan de steiger bij de Schalkse hebben hun plek weer innemen. De andere sloepen die niet gekraand hoeven te worden, kunnen aan de VVV-steiger afmeren.